Om NFHT

Norsk forening for helse- og treningsterapeuter ble formelt stiftet i 2002. Etter en lengre tids inaktivitet ble foreningen revitalisert ved stiftelsesmøte 29. mars 2019.

NFHT er interesseforening for norske helse og treningsterapeuter. Denne foreningen samler fagpersoner med bachelor- eller masterutdannelse fra norske høyskoler og universitet som har spesialkompetanse i å bruke fysisk aktivitet i forebygging for og behandling av fysiske og psykiske helseutfordringer (aktivitetsmedisin).

Foreningen arbeider for å gjøre yrkesgruppens kunnskap synlig og kjent i samfunnet og yrkesmarkedet ved å være aktive aktører i media, ved fagaktuelle seminar, og ved å presentere seg for aktuelle samarbeidspartnere. Foreningen skal således ha en aktiv stemme ut i samfunnet om fordelene ved å være i tilstrekkelig fysisk aktivitet.

Foreningen arbeider også for å sikre sine fagmedlemmers plass, interesser og rettigheter i arbeidsmarkedet, og for å stimulere til videre faglig utvikling.

Styret

Følgende styremedlemmer ble valgt inn for ett år, ved årsmøtet 29.mars 2019:

Ph.D. Therese F. Mathisen

Ph.D. Therese F. Mathisen

Leder

M.Sc. Josefine Heia

M.Sc. Josefine Heia

Regnskapsansvarlig

Ph.D. Anne Mette Rustaden

Ph.D. Anne Mette Rustaden

Personvernombud

B.Sc. Lene Østby Furu

B.Sc. Lene Østby Furu

Styremedlem

B.Sc Ingvill Ryslet

B.Sc Ingvill Ryslet

Styremedlem

Varamedlemmer:
1. vara: B.Sc. Kristin G. Rosebø
2. vara: B.Sc. Karina Starup