NFHT markerte seg i media!

NFHT markerte seg i media!

Denne uken fikk NFHT anledning til kort å presentere sin kompetanse i den helsefaglige dagsavisen «Dagens Medisin». Med avisens store fokus på forekomst av diabetes og metabolske senkomplikasjoner , var det mer enn betimelig å presisere vår plass i...
ACSM 2019; idrettsmedisinsk kongress

ACSM 2019; idrettsmedisinsk kongress

Den årlige internasjonale kongressen i regi av American College of Sports Medicine (ACSM) samler studenter og forskere fra hele verden i USA hver mai/juni måned. I år gikk kongressen i Orlando (Florida), og som sedvane er seksjon for Idrettsmedisin ved Norges Idrettshøyskole godt representert; deriblant også lederen i NFHT!

Forskningsrådets helsekonferanse 2019

Forskningsrådets helsekonferanse 2019

Norges Forskningsråd inviterte til seminar 22.mai 2019 med problemstillingene: «Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere...

Velkommen til nye nettsider!

NFHT er online! Velkommen til NFHT sin nye plattform; nettsidene som tilbyr oversikt over tilgjengelige helse- og treningsterapeuter (FHT), aktuelle faglinker, oversikt over vitenskapelige publikasjoner hvor våre fagutdannede er evaluert, og regelmessige fagaktuelle...